Portfolio TitleAnd Some Other Info Here

print – SchoolBits

Diverse lesboekjes SchoolBits

Voor de educatieve uitgeverij SchoolBits heb ik diverse lesboekjes gemaakt. Deze lesboekjes zijn gemaakt voor scholieren van groep 7 + 8 en de eerste twee jaren van de bovenbouw.
Ieder katern behandelt één softwarepakket, bijvoorbeeld Microsoft Word of PowerPoint. Naast de gebruikelijke tekst bevat ieder katern diverse strips en spelletjes die het leren makkelijker maken.  
--